Aanmelden als lid

Lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor het hele jaar. De contributie wordt niet in mindering gebracht als je halverwege het seizoen lid wordt: je halverwege het seizoen gaat verhuizen of als je niet meer kan spelen vanwege blessure.

We bieden je ook de mogelijkheid om de contributie in twee termijnen te betalen. Hier zijn wel extra kosten aan verbonden.

De cricketcompetitie start begin mei tot eind augustus. In de maand april worden oefenwedstrijden gespeeld.

Als je van plan bent om komend jaar voor Cricket Club Zwolle te komen spelen en je hebt afgelopen seizoen(en) bij een andere cricketvereniging gespeeld dan moet je overschrijving aanvragen. Deze overschrijving is door de KNCB in het leven geroepen om te zorgen dat competities eerlijk verlopen. Om over te schrijven vul het volgende formulier: Formulier verzoek om overschrijving.

Let op! De deadline voor overschrijving is 31 januari.

Opzegging 

Opzegging van het lidmaatschap kan uiterlijk 31 januari van een lopend seizoen. Indien de opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot en met 31 december van het eerstvolgende seizoen.

Als vóór 31 januari is opgezegd, is geen contributie voor het komende seizoen verschuldigd. Bij opzeggen na 31 januari dient 100% van de normale contributie inclusief verhoging(en) te worden betaald.

Voor 2021 is de contributie als volgt vastgesteld:

Senior€200,-
Jeugd€100,-
Trainingslid€75,-

Ik wil lid worden